जेएनयू एसोसिएशन

  • जेएनयू शिक्षक क्लब (जेएनयू डी पी ए)

 

  • जेएनयू संकाय क्लब (जेएनयू एफ सी)

 

  • जेएनयू अधिकारी संघ (जेएनयू ओ ए)

 

  • जेएनयू कर्मचारी संघ (जेएनयू एस ए)

 

  • जेएनयू दिव्यांग संघ (जेएनयू डी पी ए)

 

  • जेएनयू एस सी / एस टी कर्मचारी संघ