जेएनयू एसोसिएशन

जे एन यू अध्यापक संघ (जे एन यू डी पी ए)

► जे एन यू संकाय सभा (जे एन यू एफ सी)

► जे एन यू अधिकारी संघ (जे एन यू ओ ए)

► जे एन यू कर्मचारी संघ (जे एन यू एस ए)

► जे एन यू दिव्यांग संघ (जे एन यू डी पी ए)

► जे एन यू एस सी / एस टी कर्मचारी संघ