President/Secretaries

Presidents/Secretaries

 

 JNU Staff Association

1971Benoy Roy
1972Bipin Chandra

JNUTA -  Presidents/Secretaries-1973-2014

1973Yogendra SinghParimal Kr. Das
1974Sivatosh MookherjeeV. Asthana
1975Parimal Kr. Das Pramod Talgeri
1976C J DaswaniPramod Talgeri
1977K J MahaleJayasekhar
1978Ashwini Kr. RayJayasekhar
1979Rahmatullah KhanR. Borges
1980P.A.N. MurthyR. Kumar
1981C. P. BhambriH. C. Narang
1982S. D. MuniHarjit Sigh
1983R. R. SharmaB. D. Arora
1984K. S. DhingraM. H. Qureshi
1985Aprajito ChatopadhayaAlokesh Barua
1986B. K. Srivastava Girijesh Pant
1987L. K. PandeyK. K. Trivedi
1988Aijazudeen AhmadS. K. Sahoo
1989R. KumarSachidanand Sinha
1990Ashwini RayDepankar Gupta
1991Prasanna MohantyAnand Kumar
1992JayshekharY. C. Bhatnagar
1993Kamal M. ChenoyK. J. Mukherjee
1994Kunal B Roy A. K. Pasha
1995Varyam SinghA. K. Pasha
1996A. K. Pasha R. K. Kale
1997Anand KumarSantosh Kar
1997-1998Anuradha ChenoyUttam Pati
1998-1999Sashikant JhaRajat Datta
1999-2000Shankar BasuCSR Murthy
2000-2001Anand Kumar  P. K. Yadav
2001-2002Kamal M. ChenoyMazhar Hussain
2002-2003Ajay PatnaikAnwar Alam
2003-2004P. K. YadavDeepak Kumar
2004-2005Rupamanjari GhoshMilap Sharma
2005-2006Rupamanjari GhoshRohan D'souza
2006-2007Chaman LalM. M. Kunju
2007-2008Kamal M. ChenoyMazhar Mehdi Hussain
2008-2009S.N. MalakarVivek Kumar
2009-2010B.C. TripathiSima Baidya
2010-2011D.K. LobiyalY.S. Alone
2011-2012D.K. LobiyalSunita Reddy
2012-2013Sanjay Kumar PandeySaradindu Bhaduri
2013-2014Arun KumarDipendra Nath Das